Oferta / Offer
Naszym klientom proponujemy meble wykonane z różnych materiałów oraz różnymi technikami.

Korpusy:
- Wykonane z płyty meblowej laminowanej o grubości 18 lub 16 mm. Dostępnych jest kilkadziesiąt
   kolorów płyt. Korpusy mogą być klejone lub skęcane.

Fronty meblowe:
- Drewniane – wykonane z drewna litego, czasami łączonego z płytą MDF. Charakteryzują się
  wyrazistą strukturą drewna oraz wieloma kolorami.
- Drewniane malowane – wykonane z drewna, pokryte farbą meblową.

Obydwie grupy frontów pozwalają na stworzenie kuchni klasycznych o ponadczasowym, ciepłym klimacie. Dają możliwość zastosowania szeregu ozdobnych pilastrów i ciekawego szkła. Wymagają jednak dużych przestrzeni. Przygotowana w takiej kuchni potrawa smakuje na pewno lepiej.

- Fornirowane – wykonane z płyty meblowej, pokryte cienką warstwą naturalnego drewna. Mogą być
  wykonane jako matowe lub z połyskiem. Tworzy się z nich układy szafek o powtarzalnych bryłach
  i eleganckiej prostocie.

- Z płyty MDF – występują w wielu wzorach i kształtach. Mogą być powlekane folią PCV lub malowane,
   matowe i z połyskiem. Wykorzystywane do mebli kuchennych, łazienkowych i pokojowych.
   Meble z tymi frontami dodają pomieszczeniom piękna i elegancji.

- Z płyty meblowej laminowanej- dają największe możliwości aranżacyjne ze względu na dużą rozmaitość
   kolorów i struktur. Są najczęściej wybierane przez naszych klientów. Tworzy się z nich kuchnie
   o spokojnej linii, uniwersalnym charakterze, łatwe w utrzymaniu.

Blaty meblowe:
Laminowane, kamienne i kompozytowe w szerokiej gamie kolorystycznej, z różnymi technikami wykończenia krawędzi bocznych.

Wyposażenie szafek:
Szeroka gama wysokiej klasy uchwytów meblowych oraz koszy, organizerów, półek i oświetlenia. Wszystkie elementy dobrane kolorystycznie oraz kształtem do mebli dodają im uroku i podkreślają ich walory estetyczne. Znacząco wpływają na ergonomię w kuchni i łazience.

AGD:
Ciekawa oferta AGD do zabudowy. Bardzo duży wybór sprzętu różnych producentów w nizwykle atrakcyjnych cenach.

Szafy wnękowe z systemem drzwi suwanych.
    We offer our clients furniture made of different materials and different techniques.

Cabinet:
- Made of laminated chipboard thickness of 18 mm or 16 mm . There are dozens of
color plates. Bodies can be glued or screwed .

Furniture fronts :
- Wooden - made of solid wood, sometimes combined with MDF . They are characterized by expressive wood structure and multiple colors .
- Wooden painted - made of wood, covered with paint furniture .

Both groups of fronts allow you to create a timeless classic kitchen in warm climates . They give the possibility to use a range of decorative pilasters and interesting glass. However, they require a large space. Dishes prepared in such kitchen definitely tastes better.

- Veneer - made of chipboard , covered with a thin layer of natural wood. They can be made in matt or gloss . They are formed from repetitive cabinets systems and elegant simplicity.

- MDF - are available in many designs and shapes. They can be coated with PVC or painted, matt and glossy. Used for the kitchen, bathroom and bedroom. Furniture fronts of these interiors add beauty and elegance.

- With laminated chipboard - offer the greatest possibilities of arrangement because of the large variety of colors and structures. They are commonly used by our customers. Forms of these kitchens make a quiet line, universal character, easy to maintain.

Countertops furniture: Laminate, stone and composites in a wide range of colors, with different techniques of finishing side edges.

Equipment cabinets:
A wide range of high-end furniture handles and baskets, organizers, shelves and lighting. All elements of the chosen color and the shape of the furniture add to the charm and highlight their aesthetic qualities. Significantly affect the ergonomics in the kitchen and bathroom.

Appliances:
Interesting offer appliances for installation. Very large selection of equipment from different manufacturers in very attractive prices.

Fitted wardrobes with sliding door system.2018-07-12
WYPRZEDAŻ MEBLI I AGD Z WYSTAWY  

2018-07-12
Wyprzedaż mebli z wystawy  


partnerzy:
polityka prywatności        Wykonanie: Planfirm.pl